EmailTwitterFacebookLinkedIn

Sollicitatieprocedure


Bij VestaGuard Security streven we naar eenvoudige selecties met duidelijke criteria. Wat verwachten wij van onze agenten en wat kunnen jullie verwachten van ons. Wij vertrekken vanuit het standpunt dat de verwachtingen van de klant ingewilligd moeten worden. Onze mensen die zich bezig houden met werving & selectie kijken dus naar de noden en de vragen van de klant.

Verder hanteren wij binnen VestaGuard ook de VESTA-spirit.


Veiligheid
                  De veiligheid van de klant, de veiligheid van uw collega's maar het allerbelangrijkst is uw eigen veiligheid! 
                  Met VestaGuard streven we naar een veilige omgeving voor jullie, zodat jullie een veilige omgeving voor onze
                  klanten kunnen creëren.
Efficiëntie
                  Bij VestaGuard houden we van efficiënt werken. Wij zorgen voor handige softwaretool zodat jullie efficiënt
                  kunnen corresponderen naar ons toe. Jullie planning staat 24/7 online en jullie kunnen eigen shiften aanvragen!
Sociale vaardigheden
                   Jullie worden een eerste aanspreekpunt binnen de organisatie van onze klant. Wij verwachten van onze agenten dat
                   ze behulpzaam reageren t.o.v. de klant en hun bezoekers. Klantvriendelijkheid en meertaligheid kunnen daarbij helpen.
Taakgerichtheid
                   Onze klanten kregen een accurate analyse en d.m.v. evaluaties en feedback stellen wij gepaste procedures op.
                    Als VESTA guard volg je steeds de voorgeschreven procedures voor.
Aanzien
                   Geen enkel visitekaartje is zo sterk als onze agenten die stralen in hun uniform. Jullie zorgen met jullie professionele
                   en disciplinaire houding dat het aanzien van de firma bevestigd wordt.


Na jullie elektronische sollicitatie gaan wij alvast na of je beschikt over de nodige attesten. Blijkt dat niet het geval is dat nog geen ramp. Indien u beschikt over het gewenst profiel binnen de firma kan eventueel gewerkt worden met een aanwervingsbelofte.

Na een verkennend gesprek krijgt u de feedback of we al dan niet overgaan tot de aanvraag van uw identificatiekaart.
Zo niet ontvangt u van ons de feedback waarom u niet weerhouden bent en als het al dan niet definitief is.

Eenmaal uw kaart ontvangen door het ministerie van Binnenlandse Zaken, brengen we u op de hoogte. U zult uitgenodigd worden om een uniform van ons te komen passen en alle benodigdheden in ontvangst te nemen.


Indien u bijkomende vragen wenst kunt u ons contacteren per mail naar hrm@vestaguard.be of telefonisch op het nummer +32 51 495 500.


Tot binnenkort!